Білім алушылардың білім жетістіктеріне мониторинг (ББЖМ):

ББЖМ – білім алушылардың білім сапасын бақылаудың дербес құралы. Тестілеу Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасы № 17769 нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген) тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес келеді.

4 Сынып.

 4-сынып оқушыларына арналған тесттің құрылымы:   Оқу сауаттылығы – 10 тест тапсырмасы; Математикалық сауаттылық – 12 тест тапсырмасы;  Жаратылыстану-ғылыми сауаттылық – 8 тест тапсырмасы.

Тест тапсырмаларының формасы: бір дұрыс жауапты таңдауға арналған. Тестті орындау уақыты – 75 минут (1 сағат 15 минут). Максималды балл – 30.

ББЖМ 9-сынып.  ББЖМ 9-сыныптарда кешенді тестілеу нысанында АКТ қолдана отырып, функционалдық сауаттылықтың үш бағыты: математикалық сауаттылық, жаратылыстану-ғылыми сауаттылық, оқу сауаттылығы (орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде мәтіндер) бойынша жүргізіледі. 

 9-сынып оқушыларына арналған тесттің құрылымы:  Оқу сауаттылығы (қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі), әр тіл бойынша 10 тест тапсырмасы, барлығы 30 тест тапсырмасы;  Математикалық сауаттылық – 13 тест тапсырмасы; Жаратылыстану-ғылыми сауаттылық (физика, химия, биология, география), әр пән бойынша 8 тест тапсырмасы, барлығы 32 тест тапсырмасы.   Тест тапсырмаларының формасы: бір дұрыс жауапты таңдауға арналған.  Тестті орындау уақыты – 150 минут (2  сағат 30 минут).  Максималды балл – 75.